سوالات متداول

در این بخش می توانید متداول ترین سوالات پرسیده شده توسط مشتریان و مخاطبان را مشاهده کنید. 

برای رسیدن به ضخامت 700میکرون تر باید حدود یک کیلوگرم رنگ ترافیکی در هر مترمربع مصرف شود

پس از اطمینان از شرایط مســـاعد آب و هوایی براي اجراي رنگ ترافیکی، باید به شرایط سطح محل اجراي رنگ توجه داشت. بدین صورت که
سطح مورد نظر بایســـــــــتی عاري از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گردوخاك، چربی و… باشد. جهت اجرا، ابتدا درب حلب رنگ(یا
بشکه) را باز کرده و محتوي داخل ظرف را کاملاً به هم بزنید، سپس تینر را به آرامی و با نسبت 5 تا 8 درصد (با توجه به ویسـکوزیته
رنگ) به جزء اصلی اضافه نموده و کاملا به هم بزنید. سپس به وسیله ماشین خط کشـــی ترافیکی مناسب، نســــبت به اعمال رنگ در ضخامت
حدود700میکرون(تر)اقدام گردد. جهت حصــــــــــــول ضخامت یکنواخت و در نتیجه ماندگاري بالاي رنگ، استفاده از روشهاي
دستی(غلطك و قلم مو) توصیه نمی شود.

در عرض 15 سانتیمتر و براي رسیدن به ضخامت 700 میکرون تر در هر مترطول 150گرم رنگ مصرف می شود.

معمولا بین 5 تا 8 درصد تینر اضافه می شود. توصیه می شود در صورت امکان از کمترین میزان تینر استفاده کنید.

رنگ سرد ترافیکی در حلب هاي 20 کیلوگرمی و بشکه هاي 250 کیلوگرمی به مشتریان تحویل داده می شود.

تینر ترافیکی در دبه هاي 20 لیتري و بشکه هاي 200 لیتري به مشتریان تحویل داده می شود.

از رنگ هاي کلروکائوچو می توان استفاده نمود،اما قبل از خرید با کارشناسان شرکت صباشیمی آریا مشورت نمائید.

فام سفید ، زرد ، قرمز ، مسی ، مشکی ، سبز و آبی موجود می باشد، در مورد فامهاي دیگر هم به صورت
سفارشی تولید می شود.

تینر ترافیکی زمستانه داراي حلال هاي قويتر و نرخ پرش سریعتر می باشد.

ضخامت رنگ ترافیکی با استفاده از ضخامت سنج هاي شانه اي رنگ تر و یا با محاسبه رنگ مصرف شده در واحد سطح
قابل کنترل میباشد.

در شرایط استاندارد انبارداري، حداکثر مدت زمان انبار داري 6 ماه میباشد.

زمان خشک شدن در دماي 25 درجه سانتیگراد ،40 دقیقه میباشد.

با استفاده از پرایمر مخصوص بتن چسبندگی بهتري ایجاد میشود،اما قبل از اجرا حتما با کارشناسان شرکت
صباشیمی آریا مشورت نمائید.

در شرایط استاندارد اجرا ، پس از 6 ماه در معابر شهري و 9 ماه در معابر جادهاي، ماندگاري 50 درصد میباشد.

تمامی رنگهاي ترافیکی شرکت صباشیمی آریا داراي تائیدیه از آزمایشگاهها و پژوهشگاههاي معتبر میباشند.

در هرمترطول با عرض 15 سانتیمتر، 60 گرم گلاسبید نیاز است.

خیر. به دلیل اینکه چسبندگی ایجاد نمیشود و در مدت زمان کوتاهی رنگ از سطح جدا میشود

  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

  تلفكس

  021-74039000

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com