skip to Main Content
a

چگونگی گسترش رنگدانه های جدید آلی پایه آب EDW

چگونگی گسترش رنگدانه های جدید آلی پایه آب EDW
در هنگام تولید رنگ معمولی یکی از پارامترهای مهم،مراحل پراکنده شده رنگدانه ها می باشد.طیف جدیدی از رنگدانه های آلی پایه آب یا همان EDW به وجود آمده است که به آسانی در رنگ های ساختمانی پایه آب پراکنده و پخش می شود تا این کار را ساده کند.
یکی از چالش های مهمی که در فرآورده های معمول تولید وجود دارد این است که هنگامی که رنگدانه های کوچک به هم می چسبند همانند ذرات خیلی ریز آهن ربا می باشد.
برای پخش یکنواخت رنگدانه های کوچک در رنگ ساختمانی چند مرحله مانند آسیاب کردن مورد نیاز می باشد که این فرآیند پر هزینه، زمان بَر و نیاز به هزینه های فناوری زیادی دارد.
رنگدانه های آلی پایه آب ی EDW دارای یک سطح اصلاح شده برای جلوگیری از چسبندگی می باشد. رنگدانه های جدید آلی پایه آب ی EDW به راحتی در داخل حلال ها بدون اینکه مرحله آسیاب کردن رنگدانه انجام گیرد در کوتاهترین زمان در حلال مورد نظر پراکنده و پخش می شود و باعث بهبود زیست محیط سازگاری رنگ ساختمانی تولید شده می شوند.
در رنگدانه های جدید آلی پایه آب EDW زمان پردازش کاهش می یابد و منجر به بالا رفتن ظرفیت تولید می گردد و هم چنین باعث صرفه جویی در مصرف برق و فاضلاب می شود.
رنگدانه های جدید آلی پایه آب EDW قابلیت رنگ آمیزی با رنگ های نسل جدید رنگ های تزئینی عاری از VOC مورد مصرف قرار بگیرد.

چگونگی گسترش رنگدانه های جدید آلی پایه آب EDW

منبع : صبا شیمی آریا

چگونگی گسترش رنگدانه های جدید آلی پایه آب EDW