skip to Main Content
a

رزین جدید اکریلیک پایه آب استایرن مناسب رنگ های ساختمانی داخلی

رزین جدید اکریلیک پایه آب استایرن مناسب رنگ های ساختمانی داخلی
یک رزین جدید اکریلیک استایرن به نام Synthomer مناسب رنگ های ساختمانی داخلی معرفی شد.
رزین جدید اکریلیک Synthomer دارای مقاومت شستشویی بالا یعنی مقاوم در برابر آب و پیگمنت خوری بی نظیر می باشد.
رزین جدید اکریلیک Synthomer با استاندارد مقاومت شستشویی EN 13300 CLASS 1 برابری می کند.هم چنین رزین های جدید اکریلیک Synthomer نیازهای سخت گیرانه برچسب های زیستی RAL UZ 102 را برآورده کرده و این پلیمر به نحوی طراحی و تولید شده است که دارای سازگاری خیلی زیاد با سیلیکات ها می باشد و در شرایطی که PH بالا داریم رزین اکریلیک پایه آب Synthomer پایدار می باشد.
" رزین جدید اکریلیک پایه آب استایرن مناسب رنگ های ساختمانی داخلی "
رزین جدید اکریلیک Synthomer برای فرمولاسیون های رنگ های سیلیکاتی بسیار مناسب است .
منبع : صبا شیمی آریا

رزین جدید اکریلیک پایه آب استایرن مناسب رنگ های ساختمانی داخلی