هجدهمین نمایشگاه رنگ و رزین

تهران – نمایشگاه بین المللی – 1397

شانزدهمین نمایشگاه حمل و نقل و خدمات شهری

تهران – نمایشگاه بین المللی – 1397

پنجمین همایش ملی رنگ ترافیكی

تهران- پژوهشگاه رنگ و پليمر – 1397

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران – نمایشگاه بین المللی – 1397

پانزدهمین نمایشگاه حمل و نقل و خدمات شهری

تهران – نمایشگاه بین المللی – 1396

هفدهمین نمایشگاه رنگ و رزین

تهران – نمایشگاه بین المللی – 1396

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران – نمایشگاه بین المللی – 1396

  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

  تلفكس

  021-74039000

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com