رنگ گرم ترافیكی

رنگ گرم ترافیكی ترموپلاستیک 

رنگ گرم ترافیكی ترموپلاستیک اسپری

رنگ گرم تك جزئی ترموپلاستیك بر پایه رزین‌های هیدروکربنی، جهت استفاده در خط‌کشی محوری ترافیکی طراحی شده است. شکل تحویلی آن به صورت مخلوطی از مواد جامد شامل گرانول‌های رزین، پودرهای رنگدانه و پرکننده‌ها و افزودنی‌ها می‌باشد. این مخلوط به صورت مذاب بر روی سطح آسفالت اعمال می‌شود و یک فیلم یکنواخت با چسبندگی بالا به سطح آسفالت را تشکیل می‌دهد. از مزایای این محصول نسبت به سایر محصولات بر پایه‌های رزین‌های ترموپلاست، می‌توان به امکان تشکیل فیلم با ضخامت بالا، طول عمر بسیار بالاتر و زمان خشک شدن بسیار کمتر (کمتر از پنج دقیقه) اشاره نمود. با توجه به موارد مذکور اين نوع رنگ گرم ترافیكی به عنوان محصولی مقرون به صرفه اقتصادی برای کارفرمایان محترم شناخته شده است. قيمت رنگ ترافیكی فروش رنگ ترافیكی

رنگ ترافیكی گرم

نحوه اجرای رنگ گرم ترموپلاستیک اسپری

پس از اطمینان از شرایط آب و هوایی برای اجرای رنگ ترافیكی گرم، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا ابتدا رنگ در پیش گرم کن با توجه به نوع رنگ گرم و روش اجرا به دمایی که روی کیسه‌های بسته‌بندی شده درج شده است، رسیده و پس از ذوب شدن کامل به مخزن دستگاه خط‌کشی منتقل می‌گردد. رنگ مذاب در روش اسپری با ضخامت ۱۵۰۰ میکرون روی سطحی که قبلا پرایمر مخصوص رنگ ترافیكی گرم. ماندگار روی آن پاشش شده، اجرا گشته و پس از سرد شدن فیلمی سخت و یکنواخت حاصل خواهد شد.

رنگ گرم اسکرید (رنگ گرم ترموپلاستیک اسکرید)

رنگ گرم اسكرید بر پایه رزین‌های هیدروکربنی، جهت استفاده در خط کشی محوری ترافیکی طراحی شده. شکل تحویلی رنگ گرم تك جزئی اسكرید بصورت. مخلوطی از مواد جامد شامل گرانول‌های رزین، پودرهای رنگدانه و پرکننده‌ها و افزودنی‌هاست. این مخلوط به صورت مذاب بر روی سطح آسفالت اعمال می‌شود و یک فیلم یکنواخت با چسبندگی بالا به سطح آسفالت را تشکیل می‌دهد. از مزایای رنگ گرم تك جزئی ترموپلاستیك اسكرید نسبت به سایر محصولات. بر پایه‌های رزین‌های ترموپلاست، می‌توان به امکان تشکیل فیلم با ضخامت بالا، طول عمر بسیار بالاتر و زمان خشک شدن بسیار کمتر (کمتر از پنج دقیقه) اشاره نمود. بنابراين باتوجه به موارد مذکور اين نوع رنگ گرم ترافیكی به عنوان محصولی مقرون به صرفه اقتصادی برای کارفرمایان محترم شناخته شده است. قيمت رنگ ترافیكی فروش رنگ ترافیكی

رنگ گرم به روش اسكريد

رنگ گرم به روش اسكريد

نحوه اجرای رنگ گرم ترموپلاستیک اسکرید

پس از اطمینان از شرایط آب و هوایی. برای اجرای رنگ گرم ترموپلاستیك اسكرید، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ گرم اسكرید توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا ابتدا رنگ گرم اسكرید در پیش گرم کن با توجه به نوع رنگ گرم تك جزئی و روش اجرا به دمایی که روی کیسه‌های بسته بندی شده درج شده است، رسیده و پس از ذوب شدن  کامل رنگ اسكرید به مخزن دستگاه خط کشی منتقل می‌گردد. رنگ اسكرید مذاب در روش اسکرید با ضخامت ۳۰۰۰ میکرون روی سطحی که قبلا پرایمر. مخصوص رنگ ترافیكی گرم ماندگار. روی آن پاشش شده، اجرا شده و پس از سرد شدن فیلمی سخت و یکنواخت حاصل خواهد شد.

رنگ گرم اکستروژن (رنگ ترموپلاستیک اکستروژن)

رنگ گرم اكستروژن بر پایه رزین‌های هیدروکربنی، جهت استفاده در خط کشی محوری ترافیکی طراحی شده است. شکل تحویلی آن به صورت مخلوطی از مواد جامد شامل گرانول‌های. رزین، پودرهای رنگدانه و پرکننده‌ها و افزودنی‌ها می‌باشد. این مخلوط به صورت مذاب بر روی سطح آسفالت اعمال می‌شود و یک فیلم یکنواخت با چسبندگی بالا به سطح آسفالت را تشکیل می‌دهد. از مزایای رنگ اكستروژن نسبت به سایر محصولات بر پایه‌های رزین‌های ترموپلاست، می‌توان به امکان تشکیل فیلم با ضخامت بالا، طول عمر بسیار بالاتر و زمان خشک شدن بسیار کمتر (کمتر از پنج دقیقه) اشاره نمود. با توجه به موارد مذکور رنگ گرم اكستروژن به عنوان محصولی مقرون به صرفه اقتصادی برای کارفرمایان محترم شناخته شده است.

رنگ گرم به روش اكستروژن

رنگ گرم به روش اكستروژن

رنگ گرم به روش اكستروژن

رنگ گرم به روش اكستروژن

نحوه اجرای رنگ  گرم ترموپلاستیک اکستروژن

پس از اطمینان از شرایط آب و هوایی برای اجرای رنگ گرم اكستروژن، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ اكستروژن توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا ابتدا رنگ در پیش گرمکن باتوجه به نوع رنگ گرم اكستروژن و روش اجرا به دمایی که روی کیسه. بسته‌بندی شده درج شده است، رسیده و پس از ذوب شدن کامل به مخزن دستگاه خط کشی منتقل می‌گردد. رنگ مذاب در روش اکستروژن با ضخامت ۶۰۰۰ میکرون به صورت. منقطع روی سطحی که قبلا پرایمر مخصوص رنگ گرم تك جزئی ترموپلاستیك ماندگار روی آن پاشش شده، اجرا گشته و پس از سرد شدن فیلمی سخت و یکنواخت حاصل خواهد شد.

رنگ گرم به روش اكستروژن

رنگ گرم به روش اكستروژن

 

رنگ گرم ترافیكی-5
اكستروژن-12
رنگ گرم ترافیكی-7
اكستروژن-5
اكستروژن-11
رنگ گرم ترافیكی-4
اكستروژن-14
رنگ گرم ترافیكی
اكستروژن-1
  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

  تلفكس

  021-74039000

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com