رنگ ترافیکی

رنگ ترافیکی چندجزئی

رنگ ترافیکی دوجزئی و سه جزئی اجرا به روش دستی

این محصول رنگ ترافیکی بر پایه رزین‌های اکریلیک، جهت استفاده در خط کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است. عدم وجود حلال در این رنگ (جامد وزنی حدود ۹۸ %)، امکان اجرای رنگ در ضخامت‌های بالا را فراهم آورده و باعث کاهش هزینه‌های اجرائی با توجه به میزان ماندگاری رنگ خواهد شد.

در رنگ ترافیکی سه جزئی به همراه جزء اصلی رنگ، دوجزء B و C  هم بصورت جداگانه در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. جزء B به صورت مایعی زرد رنگ و جزء C به صورت پودر یا خمیرسفید رنگ است. در رنگ‌های دوجزئی صرفاً جزء C یا سخت کننده در اختیار مشتریان محترم قرار می‌گیرد. نوع واکنش انجام شده در این رنگ ترافیکی، واکنش رادیکالی گرمازا و با سرعت بالاست. به همین دلیل داشتن تجربه و مهارت کافی در اجرا، بسیار ضروری است.
* استفاده این محصول فقط جهت سطوح آسفالتی با دانه‌بندی مناسب توصیه می‌شود.

رنگ ترافیكی دوجزئی 

نحوه اجرای رنگ ترافیکی دوجزئی و سه جزئی اجرا به روش دستی

پس از اطمینان ازشرایط مساعد آب‌وهوایی برای اجرای رنگ ترافیکی، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ ترافیکی توجه داشت. بدین صورت که سطح موردنظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و… باشد. جهت اجرا ابتدا به وسیله چسب‌های با عرض ۵ سانتی متر فضای مورد نظر را مشخص نمایید. بعد از اختلاط اجزاء بصورت یکنواخت و کاملاً همگن شده آن را روی سطح بوسیله غلتک یا کاردک اجرا نمایید. پس از خشک شدن سطحی رنگ چسب محاط شده به رنگ را از آسفالت جدا کنید.

* نکته:

پس از اختلاط جزء B (شتاب دهنده) با رنگ ترافیکی، بعد از حداکثر دو ساعت می‌بایست رنگ مصرف شود. همچنین درصورت مخلوط‌شدن سخت‌کننده، کمتر از ۵ دقیقه (با توجه به دمای هوا) برای اجرای رنگ ترافیکی فرصت وجود دارد. «پس از اختلاط هر کدام از اجزاء حتی با بسته شدن درب حلب، از خشک شدن جلوگیری نخواهد شد». این محصول قابلیت افزودن تینر را ندارد، لذا از اضافه نمودن هر گونه تینر، خودداری فرمایید.

*توجه: از اختلاط مستقیم شتابدهنده جزء B و سخت کننده جزء C اجتناب نمایید.(اختلاط جزء B و C آتشزا است.)

رنگ ترافیکی دوجزئی اسپری۱:۱ اجرا به روش ماشینی

این محصول بر پایه رزین‌های اکریلیک، جهت استفاده در خط کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است. عدم وجود حلال در این رنگ ترافیکی (جامد وزنی حدود ۹۸%)، امکان اجرای رنگ در هر ضخامتی را فراهم می‌آورد. همچنین باعث کاهش هزینه‌های اجرائی با توجه به میزان ماندگاری رنگ ترافیکی خواهد شد. این محصول به صورت ۳ جزء ارائه می‌گردد. دو جزء اصلی A و B به صورت رنگ مایع و نسبت ۱ به ۱ عرضه می‌گردد. همچنین جزء C یا (سخت کننده) به صورت پودر یا خمیر سفید رنگ به مشتریان محترم ارائه می‌گردد. استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی با دانه‌بندی مناسب توصیه می‌شود. در خصوص بقیه سطوح مانند بتون، فلزات و … خواهشمند است با کارشناسان رنگ ترافیکی ماندگار، مشورت نمایید. (نامگذاری این محصول به عنوان دوجزئی اسپری با توجه به عرف بازار ایران است.)

رنگ ترافیکی دوجزئی 1

نحوه اجرای رنگ ترافیکی دوجزئی اسپری۱:۱ اجرا به روش ماشینی

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب‌وهوایی برای اجرای رنگ ترافیکی، می‌بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری ازرطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا ابتدا جزء C (سخت کننده) را به جزء اصلی B اضافه نمایید. بعد از اختلاط کامل آن را در مخزن شماره ۱ دستگاه خط‌کشی بریزید. جزء اصلی (A) نیز در مخزن شماره ۲ دستگاه خط کشی دوجزئی ریخته شود. سپس رنگ ترافیکی توسط دستگاه خط کشی با مصرف یکسان از هر جزء روی سطح اجرا می‌گردد. باید توجه نمود پس از اختلاط جزء اصلی B با جزء C (سخت کننده)، مخلوط حاصل در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد حتی با بسته بودن درب حلب یا مخزن در مدت ۲۴ ساعت، سخت می‌گردد.

رنگ ترافیکی دوجزئی اسکرید ۹۸:۲ اجرا به روش ماشینی

این محصول رنگ ترافیکی بر پایه رزین‌های اکریلیک، جهت استفاده درخط کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است. عدم وجود حال در این رنگ (جامد وزنی حدود ۹۸ %)، امکان اجرای رنگ ترافیکی در هر ضخامتی را فراهم آورده و باعث کاهش هزینه‌های اجرائی با توجه به میزان ماندگاری رنگ خواهد شد.
این محصول به صورت دو جزئی ارائه می‌گردد که جز اصلی A به صورت رنگ مایع و جزء B (سخت کننده) به صورت خمیر سفید رنگ در اختیار مشتریان محترم قرار می‌گیرد.
استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی با دانه‌بندی مناسب توصیه می‌شود و در خصوص بقیه سطوح مانند بتن، فلزات و … خواهشمند است با کارشناسان رنگ ماندگار، مشورت نمایید.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی دوجزئی اسکرید ۹۸:۲ اجرا به روش ماشینی

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ، می‌بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. هر کدام از اجزاء A و B به طور جداگانه در مخزن مخصوص خود در دستگاه خط کشی ریخته می‌شوند و با ضخامت مورد نظر بر روی سطح اعمال می‌گردند نسبت اختلاط توسط دستگاه تنظیم می‌گردد که اختلاط این دو جزء در نازل خروجی موجب سخت شدن رنگ می‌گردد.

رنگ ترافیکی دو جزئی آنتی اسکید

رنگ ترافیکی آنتی اسکید جزء رنگ‌های چند جزئی ترافیکی هستند. این رنگ ترافیکی با توجه به نوع ترکیبات و مصالح مصرفی در آن دارای خاصیت ضد لغزشی می‌باشد. رنگ‌های آنتی اسکید (ضد لغزش) کاردبردهای وسیعی برای مقاطع با بارش و یخ‌زدگی زیاد دارند.

رنگ ترافیکی تک‌جزئی سرد

رنگ ترافیکی سرد آلکیدی کلرو کائوچو

این محصول رنگ ترافیکی برپایه رزین‌های آلکید کلروکائوچو، جهت استفاده در خط‌کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است. با توجه به وجود حلال در رنگ (جامد وزنی حداقل ۷۰ %) امکان اجرای رنگ در ضخامت‌های بیشتر از ۷۰۰ میکرون (تر) وجود ندارد. بعد از خشک شدن و خروج حلال از رنگ، با توجه به جامد حجمی حدود ۵۰% (معیاری از کاهش ضخامت رنگ بعد از خشک شدن)، ضخامتی در حدود ۳۵۰ میکرون (خشک) باقی خواهدماند. به همراه این محصول، جهت کاهش ویسکوزیته (رقیق نمودن رنگ)، می‌توان از تینر مخصوص رنگ ترافیکی ماندگار استفاده نمود. استفاده از تینرهای متفرقه، به علت امکان عدم سازگاری و یا ایجاد تاثیر منفی در ماندگاری رنگ ترافیکی توصیه نمی‌شود.

رنگ‌های بر پایه رزین آلکیدکلروکائوچو در مناطق گرم و مرطوب، دارای مقاومتی بالاتر از رنگ‌های بر پایه رزین اکریلیک می‌باشند. استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی با دانه‌بندی مناسب توصیه می‌شود. در خصوص بقیه سطوح غیر از آسفالت، مانند بتن، فلزات و … خواهشمند است با کارشناسان رنگ ماندگار، مشورت نمایید.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی سرد آلکیدی کلرو کائوچو

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب‌وهوایی برای اجرای رنگ ترافیکی، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح موردنظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا، تینر را به آرامی و با نسبت ۵ تا ۸ درصد (با توجه به ویسکوزیته رنگ) به جزء اصلی رنگ اضافه نمایید. پس از اختلاط بوسیله ماشین خط‌کشی مناسب، نسبت به اعمال رنگ ترافیکی در ضخامت حدود ۷۰۰ میکرون (تر) اقدام گردد. جهت حصول ضخامت یکنواخت و درنتیجه، ماندگاری بالای رنگ ترافیکی، استفاده از روش‌های دستی (غلتک و قلم مو) توصیه نمی‌شود.
در حین اجرا می‌بایست دائما ضخامت رنگ با استفاده از ضخامت‌سنج شانه‌ای رنگ تر، کنترل گردد. جهت حفظ کیفیت رنگ ترافیکی اجرا شده، توصیه می‌گردد فقط از تینر ماندگار، تولیدشده توسط شرکت صباشیمی آریا استفاده شود. همچنین توصیه می‌گردد حتی‌المقدور از کمترین میزان تینر استفاده شود.

رنگ ترافیکی اکریلیک

این محصول رنگ ترافیکی بر پایه رزین‌های اکریلیک ترموپلاست، جهت استفاده در خط‌کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده‌است. باتوجه به وجود حلال در رنگ (جامدوزنی حداقل ۷۰%) امکان اجرای رنگ در ضخامت‌های بیشتر از ۷۰۰ میکرون(تر) وجود ندارد. بعداز خشک‌شدن و خروج حلال از رنگ، با توجه به جامدحجمی حدود ۵۰%، ضخامتی درحدود ۳۵۰ میکرون (خشک) باقی خواهدماند. به همراه این محصول، جهت کاهش ویسکوزیته (رقیق نمودن رنگ)، می‌توان از تینر مخصوص رنگ  ترافیکی ماندگار استفاده نمود. استفاده از تینرهای متفرقه، به علت امکان عدم سازگاری و یا ایجاد تاثیر منفی در ماندگاری رنگ ترافیکی توصیه نمی‌شود. استفاده از این محصول رنگ ترافیکی جهت سطوح آسفالتی با دانه‌بندی مناسب توصیه می‌شود. در خصوص بقیه سطوح غیر از آسفالت، مانند بتن، فلزات و… لطفا با کارشناسان رنگ رنگ ترافیکی ماندگار، مشورت نمایید.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی اکریلیک

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا، تینر را به آرامی و با نسبت ۵ تا ۸ درصد (با توجه به ویسکوزیته رنگ) به جزء اصلی رنگ اضافه نموده و پس از اختلاط به وسیله ماشین خط‌کشی مناسب، نسبت به اعمال رنگ در ضخامت حدود ۷۰۰ میکرون (تر) اقدام گردد. جهت حصول ضخامت یکنواخت و درنتیجه، ماندگاری بالای رنگ، استفاده از روش‌های دستی (غلتک و قلم مو) توصیه نمی‌شود.
در حین اجرا می‌بایست دائما ضخامت رنگ با استفاده از ضخامت سنج شانه‌ای رنگ تر، کنترل گردد. جهت حفظ کیفیت رنگ اجرا شده، توصیه می‌گردد فقط از تینر ماندگار، تولیدشده توسط شرکت صبا شیمی آریا و حتی‌المقدور از کمترین میزان تینر استفاده شود.

رنگ ترافیکی گرم ترموپلاستیک 

رنگ ترافیکی گرم ترموپلاستیک اسپری

این محصول بر پایه رزین‌های هیدروکربنی، جهت استفاده در خط‌کشی محوری ترافیکی طراحی شده است. شکل تحویلی آن به صورت مخلوطی از مواد جامد شامل گرانول‌های رزین، پودرهای رنگدانه و پرکننده‌ها و افزودنی‌ها می‌باشد. این مخلوط به صورت مذاب بر روی سطح آسفالت اعمال می‌شود و یک فیلم یکنواخت با چسبندگی بالا به سطح آسفالت را تشکیل می‌دهد. از مزایای این محصول نسبت به سایر محصولات بر پایه‌های رزین‌های ترموپلاست، می‌توان به امکان تشکیل فیلم با ضخامت بالا، طول عمر بسیار بالاتر و زمان خشک شدن بسیار کمتر (کمتر از پنج دقیقه) اشاره نمود که با توجه به موارد مذکور به عنوان محصولی مقرون به صرفه اقتصادی برای کارفرمایان محترم شناخته شده است.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی گرم ترموپلاستیک اسپری

پس از اطمینان از شرایط آب و هوایی برای اجرای رنگ، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا ابتدا رنگ در پیش گرم کن با توجه به نوع رنگ گرم و روش اجرا به دمایی که روی کیسه‌های بسته‌بندی شده درج شده است، رسیده و پس از ذوب شدن کامل به مخزن دستگاه خط‌کشی منتقل می‌گردد. رنگ مذاب در روش اسپری با ضخامت ۱۵۰۰ میکرون روی سطحی که قبلا پرایمر مخصوص رنگ گرم ماندگار روی آن پاشش شده، اجرا گشته و پس از سرد شدن فیلمی سخت و یکنواخت حاصل خواهد شد.

رنگ ترافیکی گرم ترمو پلاستیک اسکرید

این محصول بر پایه رزین‌های هیدروکربنی، جهت استفاده در خط کشی محوری ترافیکی طراحی شده است. شکل تحویلی آن به صورت مخلوطی از مواد جامد شامل گرانول‌های رزین، پودرهای رنگدانه و پرکننده‌ها و افزودنی‌ها می‌باشد. این مخلوط به صورت مذاب بر روی سطح آسفالت اعمال می‌شود و یک فیلم یکنواخت با چسبندگی بالا به سطح آسفالت را تشکیل می‌دهد. از مزایای این محصول نسبت به سایر محصولات بر پایه‌های رزین‌های ترموپلاست، می‌توان به امکان تشکیل فیلم با ضخامت بالا، طول عمر بسیار بالاتر و زمان خشک شدن بسیار کمتر (کمتر از پنج دقیقه) اشاره نمود که با توجه به موارد مذکور به عنوان محصولی مقرون به صرفه اقتصادی برای کارفرمایان محترم شناخته شده است.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی گرم ترمو پلاستیک اسکرید

پس از اطمینان از شرایط آب و هوایی برای اجرای رنگ، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا ابتدا رنگ در پیش گرم کن با توجه به نوع رنگ گرم و روش اجرا به دمایی که روی کیسه‌های بسته بندی شده درج شده است، رسیده و پس از ذوب شدن کامل به مخزن دستگاه خط کشی منتقل می‌گردد. رنگ مذاب در روش اسکرید با ضخامت ۳۰۰۰ میکرون روی سطحی که قبلا پرایمر مخصوص رنگ گرم ماندگار روی آن پاشش شده، اجرا گشته و پس از سرد شدن فیلمی سخت و یکنواخت حاصل خواهد شد.

رنگ ترافیکی گرم ترمو پلاستیک اکستروژن

این محصول بر پایه رزین‌های هیدروکربنی، جهت استفاده در خط کشی محوری ترافیکی طراحی شده است. شکل تحویلی آن به صورت مخلوطی از مواد جامد شامل گرانول‌های رزین، پودرهای رنگدانه و پرکننده‌ها و افزودنی‌ها می‌باشد. این مخلوط به صورت مذاب بر روی سطح آسفالت اعمال می‌شود و یک فیلم یکنواخت با چسبندگی بالا به سطح آسفالت را تشکیل می‌دهد. از مزایای این محصول نسبت به سایر محصولات بر پایه‌های رزین‌های ترموپلاست، می‌توان به امکان تشکیل فیلم با ضخامت بالا، طول عمر بسیار بالاتر و زمان خشک شدن بسیار کمتر (کمتر از پنج دقیقه) اشاره نمود که با توجه به موارد مذکور به عنوان محصولی مقرون به صرفه اقتصادی برای کارفرمایان محترم شناخته شده است.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی گرم ترمو پلاستیک اکستروژن

پس از اطمینان از شرایط آب و هوایی برای اجرای رنگ، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. جهت اجرا ابتدا رنگ در پیش گرم کن با توجه به نوع رنگ گرم و روش اجرا به دمایی که روی کیسه‌های بسته‌بندی شده درج شده است، رسیده و پس از ذوب شدن کامل به مخزن دستگاه خط کشی منتقل می‌گردد. رنگ مذاب در روش اکستروژن با ضخامت ۶۰۰۰ میکرون به صورت منقطع روی سطحی که قبلا پرایمر مخصوص رنگ گرم ماندگار روی آن پاشش شده، اجرا گشته و پس از سرد شدن فیلمی سخت و یکنواخت حاصل خواهد شد.

رنگ ترافیکی جدولی

رنگ ترافیکی جدولی آلکیدی هوا خشک پایه حلال

این محصول بر پایه رزین‌های آلکید، جهت استفاده در رنگ آمیزی سطوح بتونی و فولادی طراحی شده است. این رنگ، قلم خوری بسیار خوبی دارد و پس از اجرا بر روی سطوح بتونی و فولادی از چسبندگی قابل قبولی برخوردار خواهد بود.
به همراه این محصول، جهت کاهش ویسکوزیته (رقیق نمودن رنگ)، می‌توان از تینر مخصوص رنگ روغنی ماندگار استفاده نمود (استفاده از تینرهای متفرقه به علت عدم سازگاری و یا ایجاد تأثیر منفی در ماندگاری رنگ، توصیه نمی‌شود).

نحوه اجرای رنگ ترافیکی جدولی آلکیدی هوا خشک پایه حلال

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ می‌بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت، بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گردوخاک، چربی و… باشد. لذا قبل از اعمال رنگ، سطح زیرین را کاماً از مواد زائد پاک نموده و آماده سازی لازم را انجام دهید. جهت اجرا، بعد از باز نمودن درب قوطی رنگ، محتویات داخل قوطی را به هم زده تا کاماً یکنواخت گردد. سپس با استفاده از تینر روغنی ماندگار می‌توان ویسکوزیته (معیاری از رقیق بودن رنگ) را تا حد مطلوب کاهش داد که با توجه به دمای هوا و روش اجرا، ممکن است بین ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر باشد.
جهت اجرای این رنگ، می‌توان از قلم مو، پیستوله یا غلتک استفاده نمود.
بعد از استفاده، جهت جلوگیری از رویه بستن رنگ، از بسته بودن درب قوطی مطمئن شوید.

رنگ ترافیکی جدولی آکریلیک پایه آب

این محصول بر پایه رزین‌های آکریلیک، جهت استفاده در رنگ آمیزی سطوح بتونی و فولادی طراحی شده است. این رنگ، قلم خوری بسیار خوبی دارد و پس از اجرا بر روی سطوح بتونی و فولادی از چسبندگی قابل قبولی برخوردار خواهد بود. جهت کاهش ویسکوزیته (رقیق نمودن) رنگ از آب استفاده خواهد شد.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی جدولی آکریلیک پایه آب

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ، می‌بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و … باشد. لذا قبل از اعمال رنگ، سطح زیرین را کاماً از مواد زائد پاک نموده و آماده سازی لازم را انجام دهید. جهت اجرا، بعد از باز نمودن درب قوطی رنگ، محتویات داخلی قوطی را به هم زده تا کاماً یکنواخت گردد. سپس با استفاده از آب می‌توان نسبت به رقیق نمودن رنگ اقدام نمود. (رقیق نمودن رنگ تابعی از دمای هوا و روش اجرا می‌باشد). جهت اجرای این رنگ، می‌توان از قلم مو، پیستوله یا غلتک استفاده نمود. بعد از استفاده، جهت جلوگیری از رویه بستن رنگ، از بسته بودن درب قوطی مطمئن شوید.

رنگ ترافیکی جدولی پلی یورتان

رنگ رویه پلی یورتان بر پایه رزین پلی اُل و هاردنر ایزوسیانات طراحی شده است که به عنوان لایه نهایی قادر است نقش به سزایی در محافظت سطوح فلزی در برابر عوامل جوی ایفا نماید. این رنگ فیلمی با چسبندگی و سختی بالا بر روی جداول و سطوح بتونی و فلزی ایجاد نموده و در محیط‌های جوی حاد، بخصوص در برابر تغییرات آب و هوایی، پایداری بسیار خوب از خود نشان می‌دهد. از خصوصیات بارز این محصول، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش نور خورشید و انعطاف‌پذیری بالای فیلم آن می‌باشد.

نحوه اجرای رنگ ترافیکی جدولی پلی یورتان

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب‌وهوایی برای اجرای رنگ، می‌بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ ترافیکی توجه داشت. بدینصورت که سطح مورد نظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و… باشد. لذا قبل از اعمال رنگ ترافیکی، سطح زیرین را کاماً ازمواد زائد پاک نموده و آماده‌سازی لازم را انجام دهید. جهت اجرا می‌بایست ابتدا اختلاط کامل جزء A و جزء B به نسبت ذکرشده بر روی بسته‌بندی انجام شود. سپس با استفاده از تینر پلی‌یورتان ماندگار ویسکوزیته (معیاری از رقیق بودن رنگ) را تا حد مطلوب کاهش دهید. این مقدار با توجه به دمای هوا و روش اجرا، ممکن است بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، متغییر باشد. جهت اجرای این رنگ ترافیکی، می‌توان از قلم مو، پیستوله یا غلتک استفاده نمود.

رنگ ترافیکی پرایمر

پرایمرها به منظور آماده‌سازی سطوح جهت اجرای برخی انواع رنگ آمیزی رنگ ترافیکی و کفپوش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از پرایمر سبب افزایش دوام و طول عمر پوشش رویه می‌شود. این محصول رنگ ترافیکی، قدرت نفوذ بالا به مقاطع زیرین کار، پاکسازی سطح و خاصیت چسبندگی بالایی دارد. این ویژگی سبب می‌شود رنگ رویه چسبندگی بهتری داشته و نتیجه بهتری حاصل گردد.‌‌

 

رال رنگ

Mandegar-Color-Rall-1
رنگ ترافیكی فرودگاهی
  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شريعتي، پايينتر از قلهك، خيابان خورشيد، بن بست سعيد، پلاك 1

  تلفن

  021-75327

  ایمیل

  info@sabashimi.com