تهیه و نصب تجهیزات ترافیكی

تهيه و نصب تجهيزات ترافیكی علائم و تجهیزات ترافیکی گل میخ، استوانه های ايمنی، چشم گربه ای و غيره است. براساس نوع، چگونگی و مکان نصب با هدف افزایش سطح ایمنی تردد به واسطه طرح های ايمنی لحاظ می گردد.

  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شريعتي، پايينتر از قلهك، خيابان خورشيد، بن بست سعيد، پلاك 1

  تلفن

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com