رنگ صنعتی در:

آماده سازی سطح توسط ابزار دستی

آماده سازی سطح توسط ابزار دستی روش‌های آماده سازی سطح توسط ابزار دستی   St1 St2 St3 St1 آماده سازی سطح توسط دست و دستگاه از قبيل تراشيدن، استفاده از برس سيمی، برس زدن ماشيني و آسياب با حروف “ St ” معرفی شده است. پيش از تميز كردن دستی و دستگاهی تمامی لايه های درشت […]

رنگ صنعتی در:

آماده سازی سطح

آماده سازی سطح جهت طبقه‌بندی ميزان آماده سازی سطوح فلزی روش‌های زيادی وجود دارد كه در اين بخش از استاندارد 1- ISO 8501 استفاده شده است.آماده سازی سطح آماده سازی سطح درجه‌بندی آماده سازی سطح بعد از تميزكاری بوسيله مواد ساینده  درجه‌بندی آماده سازی سطح بعد از تميزكاری بوسيله واترجت درجه‌بندی آماده سازی سطح بعد […]

رنگ صنعتی در:

عوامل موثر بر انتخاب سيستم رنگ (طول عمر مورد انتظار از سيستم رنگ)

عوامل موثر بر انتخاب سيستم رنگ طول عمر مورد انتظار از سيستم رنگ استاندارد ISO12944 سه بازه زمانی را برای طبقه بندی طول عمر سيستم رنگ تعريف كرده است. عوامل موثر بر انتخاب سيستم رنگ عوامل موثر بر انتخاب سيستم رنگ     نكات  قابل توجه در طول عمر مورد انتظار از سيستم رنگ باید توجه […]

رنگ صنعتی در:

عوامل موثر بر انتخاب سيستم رنگ طبق استاندارد ISO 12944 (نوع زيرآيند)

عوامل موثربرانتخاب سيستم رنگ (طبق استاندارد ISO 12944) نوع زيرآيند يكی از عوامل موثر بر انتخاب سيستم رنگ و طراحی يك سيستم پوششی و همچنين آماده سازی سطح، به جنس زيرآيند بستگی دارد كه غالباً از جنس آلومينيوم ، فولاد، گالوانيزه و Stainless Steel هستند.عوامل موثربرانتخاب سيستم رنگ (طبق استاندارد ISO 12944)   عوامل موثر بر انتخاب […]

رنگ صنعتی در:

عوامل موثربرانتخاب سيستم رنگ(نوع محيط)

عوامل موثربرانتخاب سيستم رنگ (طبق استاندارد ISO 12944) نوع محيط انتخاب سيستم مناسب رنگ و بهينه از لحاظ قيمتی و فنی برای محافظت در مقابل خوردگی مستلزم در نظر گرفتن عوامل متنوعی است. مهم ترين عواملی كه بايد پيش از انتخاب يك پوشش محافظتی در نظر گرفته شوند به شرح زير است:عوامل موثربرانتخاب سيستم رنگ […]

رنگ ترافیكی در:

اجرای رنگ آمیزی سطوح

اجرای رنگ آمیزی سطوح تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی سطوح از قبیل مسیر دوچرخه، مسیر پیاده روی، سطح پل های عابر پیاده، بستر ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، پد هلیكوپتر و … از جمله خدمات قابل ارائه شركت صباشیمی آریا در زمینه اجرای رنگ ترافیكی است. اجرای رنگ آمیزی سطوح   خدمات رنگ آمیزی سطوح كاربردهای […]

رنگ ترافیكی در:

خط کشی لبه سواره رو

خط کشی لبه سواره رو  خط کشی طولی (خط کشی را‌ه‌ها) لبه سواره رو خط کشی طولی (خط کشی را‌ه‌ها) لبه سواره رو برای جلب توجه رانندگان به قوانین مربوط به پارک وسیله نقلیه و پارکینگ ها و یا مشخص کردن حدود راه و جدول ها به کار ‌می‌رود.خط كشی لبه سواره رو بخصوص در […]

رنگ ترافیكی در:

خط كشی راه‌ها (ادامه ﺧﻂ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ها)

خط كشی راه‌ها (ادامه ﺧﻂ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ها) ادامه ﺧﻂ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ها برای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود راه، خط کشی طولی (خط کشی را‌ه‌ها) از نوع ﺧﻂﮐﺸﯽ اداﻣﻪ  خط ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺳﻮاره رو ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻘـﺎﻃﻊها ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﭼﯿﻦ اﺟﺮا ﺷﻮد. در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ اﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﻂﮐﺸﯽ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در راه ﻓﺮﻋـﯽ […]

رنگ ترافیكی در:

اجرای خط کشی طولی (خط کشی را‌ه‌ها) از نوع حاشیه راه

اجرای خط کشی طولی (خط کشی را‌ه‌ها) از نوع حاشیه راه خط کشی حاشیه راه اجرای خط کشی طولی (خط کشی را‌ه‌ها) از نوع حاشیه راه برای تعیین حاشیه و حدود چپ و راست جاده جهت راهنمائی رانندگان، در جاده های خارج از شهر که فاقد جدول کناری هستند، در نقاطی از جاده های پُر ترافیک که بعد از […]

رنگ ترافیكی در:

خط کشی‌های سبقت ممنوع

خط کشی‌های سبقت ممنوع خط کشی محل هایی که سبقت گرفتن در آ‌ن‌ها ممنوع است در خط كشی محل‌هايی كه سبقت گرفتن در آن‌ها  مثلاً در نقاطی مانند پیچ و خمها که سبقت گرفتن در آ‌ن‌ها به علت محدودیت دید ناکافی ممنوع است، از طریق اجرای خط کشی طولی (خط کشی را‌ه‌ها) از نوع “سبقت ممنوع از […]

  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

  تلفكس

  021-74039000

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com