رنگ ترافیكی در:

خط کشی طولی (خط کشی را‌ه‌ها)

خط کشی طولی (خط کشی را‌ه‌ها) خط کشی طولی خط کشی طولی (خط کشی را‌ه‌ها) خطوطی هستند که در امتداد مسیر حرکت، بر روی سطح سواره رو اجرا ‌می‌شوند و عمدتاً برای مشخص کردن مرز بین خطوط عبوری هم جهت، جداسازی وسایل نقلیه‌ای که در دو جهت مخالف هم در حال حرکت هستند، تعیین حریم روسازی […]

رنگ ترافیكی در:

خط کشی رعایت حق تقدم عبور دوتایی

خط کشی رعایت حق تقدم عبور دوتایی رعایت حق تقدم عبور دوتایی این خط کشی شامل دو خط موازی منقطع است که هر یک شامل قطعه خط هایی به طول 60 سانتیمتر و با فاصلۀ 30 سانتیمتری از یکدیگر ‌می‌باشند. عرض خطوط 20 سانتیمتر و فاصلۀ آ‌ن‌ها از یکدیگر 30 سانتیمتر است. محل خط کشی […]

رنگ ترافیكی در:

انواع خط کشی عرضی

 انواع خط‌ كشی عرضی خط ایست دوتایی خط کشی عرضی (خط کشی را‌ه‌ها) از نوع “ایست دوتایی ” منحصراً برای مشخص کردن تقاطع‌های مجهز به تابلو ایست اختصاص دارد و به هیچ وجه نباید به منظور نشان دادن تقاطع با یک جاده اصلی که باید بوسیلۀ خط “رعایت حق تقدم عبور ” خط کشی ‌می‌شود، به […]

رنگ ترافیكی در:

خط کشی عرضی (خط كشی راه‌ها)

خط کشی عرضی (خط كشی راه‌ها) خط کشی عرضی (خط کشی را‌ه‌ها) خطوطی هستند که در جهت عمود بر حرکت وسایل نقلیه در سطح سواره رو، برای آگاهی رانندگان و رعایت حق تقدم، ترسیم ‌می‌شوند. خط کشی عرضی (خط کشی را‌ه‌ها) شامل نوشته ها و نقش ها، خط ایست، خط تقدم، گذرگاه عابر پیاده و خط کشی محل‌های […]

كفپوش در:

کفپوش اپوکسی خوديکنواخت شونده مقاوم شيميايی

کفپوش اپوکسی خوديکنواخت شونده مقاوم شيميايی مقاومت کفپوش در برابر مواد شيميايی، از مهم ترين عوامل انتخاب كفپوش در محيط‌های آزمايشگاهی و کارخانجات توليد مواد شيميايی می‌باشد. کفپوش اپوکسی خوديکنواخت شونده مقاوم شيميايی PONTIA در برابر رنج بالايی از مواد شيميايی خورنده از خود مقاومت نشان می‌دهد (درصدهای متفاوت از اسيد سولفوريک، فسفريک، کلريدريک، استيک، […]

كفپوش در:

کفپوش ورزشی پلی يورتان

کفپوش ورزشی پلی يورتان سالن‌های ورزشی سرپوشيده و روباز كه نياز به سطحی يکپارچه و بدون درز داشته و خواص الاستيسيته و كشسانی بالايی مدنظرشان باشد، از كفپوش‌های ورزشی پلی يورتان به همراه صفحات فوم اجرا شده در كف، بهره می برند.کفپوش ورزشی پلی يورتان    کفپوش ورزشی پلی يورتان سطح  کفپوش ورزشی پلی یورتان: […]

رنگ ترافیكی در:

کفپوش اپوکسی پارکینگی

کفپوش اپوکسی پارکینگی ضد لغزش بودن، قابليت خط‌ کشی مناسب، سهولت در پاکيزگی و عدم جذب گرد و غبار باعث گرديده است كه کفپوش اپوکسی پارکینگی جايگزين بسيار مناسبی برای ساير كفپوش‌ها باشد. همچنين قابليت ارائه در رنگ‌ها و طرح‌های متفاوت و مقاومت در برابر مواد شيميايی ، روغن و بنزين نيز از ديگر مواردی […]

كفپوش در:

کفپوش خوديکنواخت شونده آنتی‌باکتريال

کفپوش خوديکنواخت شونده آنتی‌باکتريال کفپوش اپوکسی خوديکنواخت شونده آنتی باكتريال، ضد سايش، صاف و بدون درز بوده و قابليت پوشش ترك های بسيار كوچك تار مويی در كف را نيز داراست كه با در نظر گرفتن قابليت پاك شوندگی آسان، باعث گرديده است هيچ گونه محلی برای تجمع و رشد ميكروب بر روی سطح باقی […]

كفپوش در:

کفپوش اپوکسی آنتی‌استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی‌استاتیک وجود الکتريسيته ساکن در اكثر کارخانجات مشکل‌زا نخواهد بود، وليکن در کارخانجاتی که توليد آنها مواد منفجره بوده و يا در آن محيط، مواد قابل اشتعال همچون حلال‌ها و تينرها وجود دارد، وجود الکتريسيته ساکن بسيار خطرناک می‌باشد. همچنين در برخی از کارخانجات دستگاه‌های بسيار حساس الکترونيکی وجود دارد که الکتريسيته ساکن […]

رنگ ترافیكی در:

رنگ ترافیکی دو جزئی ( اپوکسی)

رنگ ترافیکی دو جزئی (اپوکسی) خط كشی  با مواد دو جزئی (اپوکسی) خط کشی با مواد دو جزئی اپوکسی  در اواﯾﻞ دﻫﻪ 1970 ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺧﻂﮐﺸﯽ ﺟـﺎدهﻫـﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣـﻮاد ﻋﻤﻮﻣـﺎً دارای دوام و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺳﺎﯾـﺸﯽ ﺧﻮب، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش اﺳﭙﺮی و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ دو […]

  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

  تلفكس

  021-74039000

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com