کارشـناسـان فروش رنـگ ترافـیکی

کارشناس فروش​

داخلی

همراه

واتس اپ

استان‌ها

181

09129338508

خـوزستان، کردسـتان، مازنـدران، گیـلان، سـمنان، ایـلام

182

09129338507

تـهـران، الـبـرز

184

09129338504

اصـفهـان، قـــم، یـــزد، زنـجــان، بــوشـهـر، مـرکــزی

186

09129338506

خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری

191

09120572186

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، اردبیل

193

09120572185

خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، قزوین، فارس، کهکیلویه و بویراحمد

کارشـناس فروش رنـگ صنعتی

کارشـناس فروش رنـگ ساختمانی

خانم بیات

177

09129338503

خانم الهیار

192

09120572183

مخصوص موبایل

کارشـناسـان فروش رنـگ ترافـیکی

خوزستان، کردستان، مازندران، گیلان، سمنان، ایلام

داخلی: 181

09129338508

تـهـران، الـبـرز

داخلی: 182

09129338507

اصفهان، قم، یزد، زنجـان، بوشهر، مرکزی

داخلی: 184

09129338504

خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری

داخلی: 186

09129338506

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، اردبیل

داخلی: 191

09120572186

خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، قزوین، فارس، کهکیلویه و بویراحمد

داخلی: 193

09120572185

خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، قزوین، فارس، کهکیلویه و بویراحمد

داخلی: 193

09120572185

کارشناس فروش رنگ صنعتی

خانم بیات

داخلی: 177

09129338503

کارشناس فروش رنـگ ساختمانی

خانم الهیار

داخلی: 192

09120572183

آدرس شرکت صبا شیمی آریا:

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

تلفکس:

021-74039000

کد پستی:

1913877799

پست الکترونیک:

sales@sabashimi.com

  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

  تلفكس

  021-74039000

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com