اجرای رنگ ترافیكی

اجرای انواع رنگ ترافیكی

خط کشی ترافیكی

خط کشی ترافیكی از مهمترین علائم افقی راهنمایی رانندگی است که برای افزایش ایمنی معابر ترسیم میگردد. هدف از خط کشی معابر و اجرای رنگ‌ ترافیکی منظم‌کردن حرکت وسایل‌نقلیه و عابران‌پیاده، آگاهی‌دادن به استفاده‌کنندگان از معابر و‌راهنمایی آنها است.

 

خط کشی محوری طولی و فاصله پر‌و خالی آنها در‌معابر مختلف‌شهر برحسب موقعیت و سرعت طرح معبر متفاوت است. هر‌چه درجه عملکرد معبر بالاتر رود، عرض خطوط و فاصله پر و خالی آنها افزایش خواهد یافت. چنانچه خطوط منقطع برای مشخص‌کردن محلهای خطر و یا نزدیک‌شدن به‌خطر‌بکار‌رود، طول‌خطوط پر‌باید بزرگتر از طول فاصله خالی‌بین آنها است. همچنین به منظور بهره‌گیری بیشتر از این خطوط استفاده از خط کشی با مصالح گوناگون به کارفرمایان پیشنهاد می گردد.

اجرای رنگ ترافیكی 2

 

 • خط كشی محوری ممتد، منقطع
 • خط کشی انواع خطوط عرضی و کاهنده سرعت، عابر پیاده و عابر ویژه
 • ترسیم انواع فلش، نوشتار و علائم ترافیکی
 • ترسیم انواع هاشور، سر جزیره، باکس های شطرنجی و سطوح خاص
 • ترسیم انواع خط پارک اتومبیل، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی و …

خط كشی محوری 

خط كشی محوری از مهمترین عوامل برای ایمنی جاده هاست كه از طرف ادارات راه و شهرداریها توجه ويژه ای به آن می‌شود. شركت صباشیمی آریا با تجربه بيش از 15 ساله در خط كشی محوری در سراسر ایران خدمات گوناگونی را در این زمینه به مشتریان گرامی عرضه می دارد.

خط كشی محوری

اجرای رنگ ترافیكی خط کشی رنگ سرد

اجرای‌ رنگ ترافیكی با‌ رنگ تک جزئی‌(سرد‌ترافیكی) یکی‌از‌علائم‌ترافیکی افقی می‌باشد که در‌عرض‌های‌۱۲،۱۵ و‌۲۰ سانت قابل اجرا می باشد. امکان اجرای گلسبید به درخواست کارفرما امکان پذیر بوده و عموما در مسیرهای برون شهری بعنوان خط كشی محوری اجرا می گردد.
ضخامت استاندارد اجرای خط كشی محوری با رنگ سرد ۷۰۰ میکرون فیلم تر و ۳۵۰ میکرون فیلم خشک می باشد. در اینصورت موجب ماندگاری خط کشی به مدت ۶ ماه ۵۰ درصد خواهد بود.

 

اجرای رنگ ترافیكی خط کشی رنگ گرم

خط‌کشی با رنگ‌گرم یکی از علائم‌ترافیکی افقی می‌باشد که در عرض‌های ۱۲،۱۵ و۲۰ سانت قابل اجرا می‌باشد. امکان اجرای گلسبید به درخواست کارفرما امکان‌پذیر می‌باشد. این نوع خط‌کشی متناسب با روش اجرایی با ضخامت و ماندگاری‌های متفاوت اجرا خواهد‌شد. تضمین‌دوره ماندگاری در‌روش اسپری‌ضخامت ۱۵۰۰ میکرون و‌ماندگاری ۱۸‌ماه‌۵۰‌درصد، روش‌اسکرید ضخامت ۳۰۰۰ میکرون و ماندگاری‌ ۳۶ ماه ۵۰ درصد‌و‌روش اکستروژن با‌ضخانت ۶۰۰۰‌میکرون‌و‌۳۶‌ماه‌۵۰‌درصد خواهد‌بود.

 

اجرای رنگ ترافیكی خط کشی رنگ دو جزیی

اجرای رنگ ترافیکی با رنگ دو‌جزئی یکی از علائم‌ ترافیکی‌افقی می باشد که در‌عرض‌های ۱۲،۱۵‌و‌۲۰ سانت قابل اجرا میباشد. امکان اجرای گلسبید به درخواست کارفرما امکان پذیر می باشد. یکی از بارزترین مزایای این نوع خط کشی ترافیكی امکان اجرای لاک‌ضد‌جرم بر‌روی خطوط و ماندگاری بسیار بالای آنها می باشد. تضمین دوره‌ماندگاری در‌روش‌اسپری ضخامت ۲۰۰۰ میکرون و ماندگاری‌۱۸ ماه‌۵۰ درصد، روش اسکرید‌ضخامت ۳۰۰۰ میکرون و‌ماندگاری‌۳۶ ماه‌۵۰ درصد خواهد ‌بود.

اجرای رنگ ترافیكی انواع نقوش و علائم افقی

هدف از نوشتن کلمات و ترسیم نقش ها بر سطح معابر، تنظیم ترافیک و آگاه سازی و هدایت رانندگان است. کلیه حروف باید به رنگ سفید و مطابق با استاندارد و علائم راه و به زبان فارسی باشند.
از‌جمله نقشها نیز میتوان به پیکانهای جهت نما در تقاطع ها به منظور‌هدایت صحیح‌رانندگان و آگاه نمودن آنان از‌نحوه‌حرکت مجاز و تخصیص‌هر‌خط‌عبوری‌به‌حرکت معین به کار می رود.

اجرای علائم و نقوش افقی

اجرای رنگ ترافیكی فرودگاهی

يكي از زمينه های اجرایی شركت صبا شيمی، اجرای رنگ ترافیكی فرودگاهی در سراسر ايران است.

اجرای رنگ ترافیكی فرودگاهی 2

اجرای کفپوش و خط کشی پارکینگی

ضد لغزش، قابلیت خط کشی مناسب، سهولت پاکیزگی و بدون گرد و غبار بودن، باعث گردیده است که این نوع کفپوش جایگزین بسیار مناسبی برای سایر کفپوش ها باشد. همچنین قابلیت ارائه در رنگ ها و طرح های متفاوت و مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی، روغن و بنزین نیز از دیگر مواردی است که در انتخاب آن حائز اهمیت بوده است.
کفپوش اپوکسی پارکینگی از مخلوط کفپوش اپوکسی پلی آمینی با سیلیس تشکیل شده و با روش اجرای متفاوت، سطحی ضد لغزش برای خودرو ایجاد می‌نماید. این کفپوش چسبندگی مناسب به سطوح بتونی، فلزی، آسفالت، سنگ، سرامیک و موزاییک داشته و حتی باعث افزایش مقاومت فشاری بتون نیز می گردد. همچنین ضخامت بسیار پایین آن، پوششی سبک و متناسب با درخواست شما ایجاد خواهد نمود.

اجرای رنگ ترافیكی

کاربرد

 • پارکینگ های طبقاتی
 • سطوح شیب دار
 • مکان هایی که نیاز به سطحی بدون لغزش در هنگام شستشو داشته باشند.

خصوصیات

 • ضد لغزش
 •  مقاومت فشاری بالا
 •  چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتونی
 •  قابلیت طراحی و اجرا در رنگ بندی های متفاوت
 • مقاومت شیمیایی مناسب
 • مقاومت در برابر سایش و ضربه
 • مقاومت در برابر آب

اجرای رنگ آمیزی انواع سطوح

تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی کلیه سطوح از قبیل سطح پل های عابر پیاده، بستر ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، پیاده روی و دوچرخه با مصالح مناسب آن به منظور ایمن سازی و زیباسازی آن ها.

تجهیزات اجرایی

تهیه و نصب کلیه تجهیزات علائم و تجهیزات ترافیکی مانندچراغهای راهنمایی، علائم هشدار دهنده وبازدارنده براساس نوع، چگونگی و مکان نصب با هدف افزایش سطح ایمنی تردد به واسطه طرحهای ایمنی لحاظ می گردد.

اجرای انواع سرعتکاه های آسفالتی

سرعت گیرها و سرعت کاه ها به عنوان یکی از ابزار های آرام سازی ترافیک مطرح هستند که به تنهایی یا در کنار سایر روشهای ارام سازی به کار گرفته می شوند بنابراین بررسی مشخصات طراحی اعم از معیارهای هندسی، ترافیکی، کنترلی و نیز شناخت طبقه بندی معابر در این زمینه حائز اهمیت خواهد بود.ایزار مزبور دارای انواع مختلفی است(قوسی و تخت) که هر یک دارای انواع و کاربردهای خاص خود هستند.

اجرای رنگ ترافیكی روکش های مورتار اپوکسی

این کفپوش جهت استفاده در سطح پل های عابر پیاده، ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، خطوط ارتعاشی عرضی، سطوح شیب دار، انبارها، سالنها، مسیرهای ویژه دوچرخه و بطور کلی سطوح آسفالتی، فلزی و بتونی و … قابل استفاده می باشد.

سطح کفپوش با استفاده از سیلیس کاملا اشباع شده و با استفاده از نوعی فرمولاسیون کفپوش که چسبندگی بسیار بالایی را داراست، سطح بسیار مقاومی را ایجاد می نماید. از خصوصیات بسیار بارز این نوع کفپوش، قابلیت رنگ بندی و طراحی مختلف و همچنین استفاده آن در برابر نور خورشید و اشعه  UV می باشد. کفپوش مورتار اپوکسی باعث افزایش طول عمر آسفالت و مقاومت فشاری سطوح بتونی گردیده و با چسبندگی بسیار بالا، در پوشش این نوع سطوح بسیار کارایی دارد.

کاربرد

 • پل های عابر پیاده
 • مسیرهای دوچرخه
 • ایستگاه های اتوبوس و تاکسی
 • خطوط ارتعاشی عرضی
 • سطوح شیب دار پارکینگ ها
 • مکانهایی که نیاز به سطح ضد لغزش بسیار عالی دارند.

خصوصیات

 • ضد لغزش
 • مقاومت فشاری بسیار بالا
 • چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتونی و فلزی
 • قابلیت طراحی و اجرا در رنگ بندی های متفاوت
 • مقاومت شیمیایی مناسب

سازه رهاورد دنا

سازه رهاورد دنا. شركت صباشیمی آریا از مهمترين تولیدكنندگان رنگ ترافیكی در ایران است. سازه رهاورد از دیگر شركتهای مطرح در این زمينه شركت سازه رهاورد دنا است. شركت سازه رهاورد تاسيس سال 1389 شركتی نوپا در اين عرصه محسوب میشود. شركت سازه رهاورد دنا محصولاتی در زمينه رنگ ترافیكی به بازار عرضه می دارد. سازه رهاورد دنا نيز محصولاتی در زمینه رنگ ترافیك به بازار عرضه مينمايد. سازه رهاورد دنا. سازه رهاورد را میتوان در رده شركت هایی قرار داد كه توانسته در بازار رنگ ترافیكی ایران براي خود نامي دست و پا كند. سازه رهاورد دنا. سازه رهاورد. سازه رهاورد دنا. رنگ ترافیكی سازه رهاورد. سازه رهاورد دنا. سازه رهاورد. سازه رهاورد دنا. شركت سازه رهاورد دنا تهران.

 

سازه رهاورد
سازه رهاورد
سازه رهاورد
سازه رهاورد دنا
سازه رهاورد
سازه رهاورد دنا
سازه رهاورد دنا
  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

  تلفكس

  021-74039000

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com